Studia:

Studia Podyplomowe
Administracja Państwowa i Samorządowa
 • Kierunek:
  Administracja Państwowa i Samorządowa (2 sem.)
 • Poziom wykształcenia:
  studia podyplomowe
Studia Podyplomowe
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
 • Kierunek:
  Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (2 sem.)
 • Poziom wykształcenia:
  studia podyplomowe
Studia Podyplomowe
Biznes i zarządzanie
 • Kierunek:
  Biznes i zarządzanie (2 sem.)
 • Poziom wykształcenia:
  studia podyplomowe
Studia Podyplomowe
Business Trainer Academy
 • Kierunek:
  Business Trainer Academy (2 sem.)
 • Poziom wykształcenia:
  studia podyplomowe
Studia Podyplomowe
Dietetyka i planowanie żywienia
 • Kierunek:
  Dietetyka i planowanie żywienia (2 sem.)
 • Poziom wykształcenia:
  studia podyplomowe
Studia Podyplomowe
Doradztwo zawodowe ( instytucje rynku pracy )
 • Kierunek:
  Doradztwo zawodowe ( instytucje rynku pracy ) (2 sem.)
 • Poziom wykształcenia:
  studia podyplomowe
Studia Podyplomowe
Doradztwo zawodowe i edukacyjne 3 sem.
 • Kierunek:
  Doradztwo zawodowe i edukacyjne 3 sem. (2 sem.)
 • Poziom wykształcenia:
  studia podyplomowe
Studia Podyplomowe
HR Business Partner Academy
 • Kierunek:
  HR Business Partner Academy (2 sem.)
 • Poziom wykształcenia:
  studia podyplomowe
Studia Podyplomowe
Kadry i Płace
 • Kierunek:
  Kadry i Płace (2 sem.)
 • Poziom wykształcenia:
  studia podyplomowe
Studia Podyplomowe
Kosmetologia Lecznicza i Body Fitness
 • Kierunek:
  Kosmetologia Lecznicza i Body Fitness (2 sem.)
 • Poziom wykształcenia:
  studia podyplomowe
Studia Podyplomowe
Naturoterapia i promocja zdrowia
 • Kierunek:
  Naturoterapia i promocja zdrowia (2 sem.)
 • Poziom wykształcenia:
  studia podyplomowe
Studia Podyplomowe
Podstawy Rachunkowości
 • Kierunek:
  Podstawy Rachunkowości (2 sem.)
 • Poziom wykształcenia:
  studia podyplomowe
Studia Podyplomowe
Podyplomowe studia menedżerskie MBA
 • Kierunek:
  Podyplomowe studia menedżerskie MBA (2 sem.)
 • Poziom wykształcenia:
  studia podyplomowe
Studia Podyplomowe
Prawo Ochrony Środowiska i Gospodarka Odpadami
 • Kierunek:
  Prawo Ochrony Środowiska i Gospodarka Odpadami (2 sem.)
 • Poziom wykształcenia:
  studia podyplomowe
Studia Podyplomowe
Prawo oświatowe w zarządzaniu szkołą i placówką oświatową
 • Kierunek:
  Prawo oświatowe w zarządzaniu szkołą i placówką oświatową (2 sem.)
 • Poziom wykształcenia:
  studia podyplomowe
Studia Podyplomowe
Prawo Podatkowe i Podatki
 • Kierunek:
  Prawo Podatkowe i Podatki (2 sem.)
 • Poziom wykształcenia:
  studia podyplomowe
Studia Podyplomowe
Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
 • Kierunek:
  Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (2 sem.)
 • Poziom wykształcenia:
  studia podyplomowe
Studia Podyplomowe
Prawo Zamówień Publicznych
 • Kierunek:
  Prawo Zamówień Publicznych (2 sem.)
 • Poziom wykształcenia:
  studia podyplomowe
Studia Podyplomowe
Przestępczość Gospodarcza, Skarbowa i Korupcyjna - zapobieganie i wykrywanie
 • Kierunek:
  Przestępczość Gospodarcza, Skarbowa i Korupcyjna - zapobieganie i wykrywanie (2 sem.)
 • Poziom wykształcenia:
  studia podyplomowe
Studia Podyplomowe
Rachunkowość budżetowa i finanse publiczne
 • Kierunek:
  Rachunkowość budżetowa i finanse publiczne (2 sem.)
 • Poziom wykształcenia:
  studia podyplomowe
Studia Podyplomowe
Rachunkowość zarządcza i controlling dla menedżerów (niefinansistów)
 • Kierunek:
  Rachunkowość zarządcza i controlling dla menedżerów (niefinansistów) (2 sem.)
 • Poziom wykształcenia:
  studia podyplomowe
Studia Podyplomowe
Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją
 • Kierunek:
  Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją (2 sem.)
 • Poziom wykształcenia:
  studia podyplomowe
Studia Podyplomowe
Wellbeing-dobrostan pracownika w miejscu pracy
 • Kierunek:
  Wellbeing-dobrostan pracownika w miejscu pracy (2 sem.)
 • Poziom wykształcenia:
  studia podyplomowe
Studia Podyplomowe
Zarządzanie bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej
 • Kierunek:
  Zarządzanie bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej (2 sem.)
 • Poziom wykształcenia:
  studia podyplomowe
Studia Podyplomowe
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
 • Kierunek:
  Zarządzanie finansami przedsiębiorstw (2 sem.)
 • Poziom wykształcenia:
  studia podyplomowe
Studia Podyplomowe
Zarządzanie Podmiotami Leczniczymi
 • Kierunek:
  Zarządzanie Podmiotami Leczniczymi (2 sem.)
 • Poziom wykształcenia:
  studia podyplomowe
Studia Podyplomowe
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
 • Kierunek:
  Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (2 sem.)
 • Poziom wykształcenia:
  studia podyplomowe
Wyświetlone 1-27 z 2 360 rekordów.