Wersja PDF

Izabela Czwartosz

Izabela Czwartosz

Dane osobowe

ImięIzabela
NazwiskoCzwartosz
Data urodzenia1994-04-29
Miejsce urodzeniaKielce
Adres26-060, , Chęciny, Skiby 22
Telefon697494018
Emailizaczw@wp.pl
Prawo jazdyTak
Kategoria prawa jazdyB

Wykszłacenie

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach

Dane o wykształceniu w WSEPiNM poczodzą z bazy dancyh Uczelni. Dane te są potwierdzone przez pracowików WSEPiNM Kielce.

KierunekSpecjalośćData rozpoczęciaData zakończenia
Pielęgniarstwo2015-10-012019-05-06
Tytuł pracyData obronyOcena z egzaminuOcena z dyplomuOcena pracy dyplomowejOcena z odpowiedziŚrednia ze studiów
Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentką po profilaktycznej mastektomii.2019-05-06554,554.53
Szkoła wyższa (licencjat): Uniwersytet Jana Kochanowskiego
WydziałLekarski i Nauk o Zdrowiu
KierunekPołożnictwo
Rok rozpoczęcia2014
Rok ukończenia2017
Sposób naukiNiestacjonarne

Praktyki zawodowe

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach

80 godzin Oddział Patologii ciąży
200 godzin Oddział Ginekologii onkologicznej
160 godzin Oddział Paliatywny

Uniwersytet Jana Kochanowksiego w Kielcach


180 godzin Oddział Położniczy
100 godzin Oddział Patologii ciąży
360 godzin Sala porodowa
80 godzin Oddział Neonatologiczny
100 godzin Oddział Ginekologii
100 godzin Oddział Ginekologii onkologicznej
40 godzin Oddział Psychiatryczny
40 godzin Oddział Chirurgii
40 godzin Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej
40 godzin Oddział OIOM
40 godzin Oddział Pediatria
40 godzin Oddział Wewnętrzny
40 godzin Szkoła rodzenia

Kusry, szkolenia

WARSZTATY Z POZYSKWANIA KRWI PĘPOWINOWEJ

.

Kwalifikowana Pierwsza Pomoc

resuscytacja krążeniowo-oddechowa, bezprzyrządowa i przyrządowa, z podaniem tlenu;
wykonanie defibrylacji defibrylatorem automatycznym lub półautomatycznym;
prowadzenie postępowania w ramach resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych, w tym u kobiet ciężarnych;
wykonanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej noworodka lub niemowlęcia z podawaniem tlenu pobieranego przez ratownika z worka samorozprężalnego z rezerwuarem tlenu;
stosowanie tlenoterapii biernej;
udrażnianie dróg oddechowych za pomocą rękoczynów udrażniających;
udrażnianie dróg oddechowych z zastosowaniem rurki ustno-gardłowej, maski krtaniowej i rurki krtaniowej;
prowadzenie oddechu zastępczego bezprzyrządowo i przyrządowo, w tym 100 % tlenem;
wykonanie badania wstępnego dorosłego, noworodka lub niemowlęcia;
posługiwanie się podstawowym sprzętem do prowadzenia sztucznej wentylacji (rurka ustno-gardłowa, urządzenie ssące, worek samorozprężalny, rezerwuar tlenu, maski);
tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran;
stabilizacja w pozycji zbliżonej do fizjologicznej i unieruchamianie złamań i podejrzeń złamań kości oraz skręceń i zwichnięć stawów za pomocą szyn typu Kramera;
udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy w przypadku obrażeń: głowy, klatki piersiowej, brzucha i miednicy zgodnie z przyjętymi procedurami postępowania;
unieruchamianie poszkodowanego z urazem kręgosłupa z wykorzystaniem dostępnego sprzętu unieruchamiającego (np. kamizelka Kendricka, nosze typu deska z pasami mocującymi lub inne);
ocena stanu poszkodowanego pod kątem zagrożenia wstrząsem;
zabezpieczenie poszkodowanego we wstrząsie zgodnie z procedurą, w tym: opatrzenie obrażeń za pomocą opatrunków hydrożelowych, zapewnienie komfortu termicznego, zastosowanie tlenoterapii, ułożenie poszkodowanego w pozycji przeciwwstrząsowej klasycznej (lub na noszach - pozycja Trendelenburga), zapewnienie komfortu psychicznego;
przeprowadzenie stosownej procedury w przypadku wystąpienia drgawek;
przeprowadzenie stosownej procedury w zaburzeniach krążeniowo-oddechowych w stanach nieurazowych;
przeprowadzenie stosownej procedury przy zatruciach wziewnych lub pokarmowych;
przeprowadzenie stosownej procedury ratowania po podtopieniu (czynności wykonywane w wodzie i po badaniu wstępnym);
ochrona przed wychłodzeniem lub przegrzaniem;
ewakuacja z miejsca zdarzenia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
wsparcie psychiczne osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
prowadzenie wstępnej segregacji medycznej

Doświadczenie zawodowe

Projekt "Ścieżka zdrowia do kariery" realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Przygotowanie bliższe i dalsze pacjentki do planowego oraz nagłego zabiegu operacyjnego.
Monitorowanie podstawowych parametrów życiowych oraz ich interpretacja: w razie konieczności powiadomienia o nich lekarza.
Szerzenie wiedzy na temat profilaktyki chorób nowotworowych narządów płciowych kobiety oraz raka piersi.
Opieka nad kobietą przed i po zabiegach operacyjnych. Obserwacja stanu zdrowia w kierunku powikłań, wdrażanie działań mających na celu ich nie wystąpienie.
Opieka nad chorą w okresie terminalnym, łagodzenie jego objawów.
Posługiwanie się właściwym nazewnictwem w czasie sprawowania dyżuru.
Dokumentowanie wykonywanych zabiegów i czynności.
Dbanie o przejrzystość i prawidłowość wypełniania dokumentacji medycznej.
Pobieranie materiału do badań diagnostycznych.
Stosowanie zasad aseptyki i antyseptyki.
Segregacja odpadów medycznych.
Uczestnictwo w zabiegach diagnostycznych i leczniczych wykonywanych w zakresie ginekologii.
Szanowanie godności i autonomii pacjentki oraz wykazywanie wyrozumiałości w odniesieniu do odmiennego światopoglądu czy religii.
Współdziałanie w zespole interdyscyplinarnym w rozwiązywaniu dylematów etycznych z zachowanie zasad etyki zawodowej.
Aktualizowanie swojej wiedzy zawodowej.
Przestrzeganie tajemnicy zawodowej.

Wolentariat, działalność w organizacjach

Światowe Dni Młodzieży 2016

Wolontariuszka w czasie trwania Światowych Dni Młodzieży 2016. Do moich zadań należało zabezpieczenie medyczne. Jako służba medyczna niosłam pomoc w Kielcach, Kazimierzy Wielkiej, Wiślicy oraz Krakowie.

Fundacja DKMS Polska

Kilkukrotnie wolontariuszka podczas akcji pozyskiwania nowych dawców szpiku i komórek macierzystych.
Organizatorka "Dzień Dawcy Szpiku WSEPiNM" W czasie akcji mieliśmy za zadanie pozyskiwać nowych świadomych osób chcących zapisać się do bazy fundacji DKMS. Jako organizator musiałam zdobyć zgodę na przeprowadzenie Dnia Dawcy w wybranym miejscu; znaleźć wolontariuszy, zadbać o promocję i nagłośnienie akcji. Odpowiedzialna byłam za otrzymane materiały oraz za prawidłowy przebieg całej akcji. Dzięki współpracy z wolontariuszami akcja odniosła sukces, udało się zarejestrować 66 nowych osób, chcących podzielić się cząstką siebie.

Ochotnicza Straż Pożarna.

Od 2010 roku jestem wykwalifikowanym strażakiem - ochotnikiem. Posiadam stopień starszy strażak - ratownik Czynnie biorę udział w życiu Ochotniczej Straży Pożarnej w swojej miejscowości. Uczestniczę w akcjach ratowniczo - gaśniczych oraz przeprowadzamy spotkania z dziećmi i młodzieżą na temat bezpieczeństwa oraz zachowań w czasie wybuchu pożaru.Prowadzę również kronikę strażacką. Od 2016 roku jestem Sekretarzem Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Chęcinach.

Języki obce

JęzykPoziomUwagi
angielskikomunikatywny (komunikatywność w mowie i piśmie)

Kompetencje informatyczne

ProgramPoziom
MS WORD;dobry

Inne umiejętności

Absolwentka położnictwa pierwszego stopnia. Prawo wykonywania zawodu. Staż zawodowy w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach na oddziale ginekologii. Posiadam tytuł Ratownika Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Udział w szkoleniach i konferencjach dotyczących Pozyskiwania krwi pępowinowej: Opieki nad matką i dzieckiem w praktyce pielęgniarki i położnej; oraz "Teraz położne! - wyzwania i możliwości dla zawodu". Uczestniczka oraz organizatorka akcję pozyskiwania nowych dawców szpiku i komórek macierzystych dla fundacji DKMS Polska.

Zainteresowania

Straż pożarna/ ratownictwo medyczne

Miejsce pracy (praktyk, stażu)

Jestem zainteresowana(ny)
w Kielcach

Tak

w województwie świętokrzyskim (poza Kielcami)

Tak

za granicą

Nie

inne

Tak