Odzyskiwanie hasła

W razie problemów z samodzielnym odzyskaniem hasła prosimy kontakt z Biurem Karier WSEPiNM w celu ręcznego ustawienia hasła przez pracownika.