Oferta nr: 398

Nr398
Pełna nazwa firmyUrząd Statystyczny w Kielcach
Data2019-05-17
Data ważności2019-05-27
Rodzaj zatrudnieniana czas określony
Forma zatrudnieniaumowa o pracę
Miejsce wykonywania pracypunkty badań na terenie województwa świętokrzyskiego, a w szczególności powiat starachowicki, ostrowiecki i ościenne gminy
Czas pracypraca w zadaniowym systemie czasu pracy
Data rozpoczecia zatrudnienia(brak wartości)
Oferowane warunkiproponowane wynagrodzenie: 2300,00 zł + dodatek stażowy + premia regulaminowa+ zwrot kosztów za dojazd do punktów badań
InneZakres zadań wykonywanych na stanowisku: realizacja ankiet i wywiadów w bezpośrednim kontakcie z respondentem z wykorzystaniem urządzeń mobilnych, analiza, kontrola i przygotowanie zebranych materiałów do opracowań, komputerowa rejestracja ankiet, przekazywanie kompletnego materiału do koordynatora w terminie i trybie wcześniej ustalonym.
Terminy i miejsce składania dokumentów: dokumenty aplikacyjne w formie pisemnej zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji należy składać do 27 maja 2019 r. w Urzędzie Statystycznym w Kielcach ul. Zygmunta Wróblewskiego 2, 25-369 Kielce Wydział Kadr i Szkolenia pokój nr 22 lub 23 lub przesłać pocztą na w/w adres Urzędu w terminie nie późniejszym niż termin składania ofert tj. 27 maja 2019 r. z dopiskiem „Ogłoszenie o naborze nr 9/2019” - decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu.
Dotyczty
Wyświetlone 1-1 z 1 rekordu.
Forma zatrudnienia dotyczyStanowisko
pracyankietera
Skierowana do
Wyświetlone 1-1 z 1 rekordu.
DoWymagania
wszystkich zainteresowanychwykształcenie - minimum średnie, dobra znajomość obsługi komputera (MS Office), odporność na stres, dobra organizacja własnej pracy, komunikatywność, rzetelność, systematyczność i terminowość, dyspozycyjność i mobilność.
umiejętność kierowania pojazdem – prawo jazdy kategorii „B”, gotowość wykorzystania samochodu prywatnego do celów służbowych
Treść

329895a837-ofertaustat419.doc

Sposoby Kontaktu
Wyświetlone 1-2 z 2 rekordów.
Sposób-
telefon412499614
telefon412499615